home - Handige WallBall links
 

Banen in Nederland
 Harnehal, Tsummearum (2)
 Bloemketerp, Frjentsjer (4-wall baan)
 De Trije, Frjentsjer (4)
 MKF De Wide Stege (1 outdoor en 1 indoor baan)
 MFC Kimswert
(1)
 De Greidhoeke, Easterein (3)
 Ljouwert, De Flakke Tegel (1) 

Internationale Kaatssites
 
US Handball Association, mei spulregels en on-lineshop
 Handball City, de site oer handball yn New York
 Streetplay
 Startside one-wall
 PSAL (Public School Atletic League)
 ICHA, InnerCity Handball Association
 The Irish Handball Homepage tip!
 
World Pro Handball

 
City Fives Association (Londen)
 City Fives (the project)
 Open d'Italia
 Dublin Handball
 LoSferisterio (Italian News Site)

 One Wall Federation Cup

 Australian Handball

 
England Handball
 Ecuador Handball new
 Orba Sport

Nederlandse Kaatssites
 De KNKB tip!
 De PC

 De Freule

 
Muurkaatsgroep op HYVES

Internationale Kaatsorganisaties
 CIJB
 Entiteit Vlaanderen
 USHA
 Iersk Keatsbûn

 International Federation Basque Pelota
 
World Handball Council

Sportmedia
 Omrop Fryslân (fy)
 Radio Eenhoorn
(nl)
 Ljouwerter Krante
(nl)
 Frysk Deiblêd
(nl)
 Studio Sport
(nl)
 BelSport
(be)
 Hoganstand
(ie)
 Blog de Pelota Vasca (es)

Straatkaatsen
 Straatkaatsen in Leeuwarden
 Lanenkaatsen in Harlingen
 
Straatkaatsen in Italië (Palla Eh!)

Scholing en projecten
 Sport Fryslân
 Informatie- en Kennispunt Sport
 Go4Sport

 Geef me de 5
 Foarset
 Opstelling
 
CIOS Heerenveen

Olympische links
 World Games
 NOC*NSF>

 
IOC


 

 

 

eXTReMe Tracker